CAPEL PENYGROES MYNYDD SION A JERUSALEM - Oedfa undebol yn Capel Penygroes am 2.30 o'r gloch o dan arweiniad y Parchedig Edward Griffiths, Llandeilo.

Fydd oedfa gymun ysgol sul y plant y 10.30 yn y bore.

CAPEL PENYGROES - Nos Fercher (heno) oedfa a’r swper diolchgarwch yn y festri am 7 o’r gloch, croeso cynnes i bawb.

CALFARIA - Prynhawn Mercher am 2.00, Dosbarth Gwau. Nos Fercher am 7.15 Astudiaeth Beiblaidd.

Bore dydd Iau am 10.00, Cwrdd Gweddi. Nos Iau am 5.30 Clwb JAM.

Nos Wener am 7.00 “Cenwch i’m yr Hen Emynau” yn Ebenezer Llandeilo. Mynediad trwy raglen – Pris £3. Elw at “Teen Challenge”.

Bore dydd Sul am 10.30, Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul.

Nos Sul am 5.30 Oedfa Gymraeg, gyda’r Parch John Treharne yn gwasanaethu.

Sunday morning at 10.30, Bilingual Service and Sunday School.

Welsh evening service at 5.30 with Revd. John Treharne.

A warm welcome to all . Croeso Cynnes i bawb.