Dydd Sadwrn, Mehefin 8fed, yn dechrau am 10am o faes parcio, Glanaman.

Tocynnau (£6), yn cynnwys bws, cawl ac adloniant yn y Cennen Armsar ol y daith; bws yn gadael y dafarn am 5pm i fynd a’r cerddwyr yn ol i’r mannau-cychwyn.

Cysylltwch a Sarah Jones (01558 825336)ammanylion pellach.