Mawrth 31.

Ebenezer: Gwasanaeth am 10.30am.

Alltwen: Parchg G.M Jones 9.30am.

Soar: Gwasnaeth am 10.30am.

Saron: Parchg Ieuan Davies Pasg 2.30pm.

Bethesda: Gwasanaeth am 3pm.

Tabernacl: Dydd Gwner y Groglith 29 10.30am, Brawd Owen Pugh Mawrth 31 10.30am.

Y Baran: Dim oedfa.

Capel y Graig: Gwasanaeth am 3pm.

Gellionnen: Service at 11am.

San Pedr: Holy Eucharist am 10.30am.

Mount Elim: Pastor Easter Sunday 10.30am, 6pm.

River of Life Church, Alltwen: 5pm.