Chwefror 17. Ebeneser: Gwasanaeth 10.30am.

Alltwen: Y Gweinidog 9.30am.

Soar: Gwasanaeth 10.30am.

Saron: Gwasanaeth 2.30pm.

Bethesda: Gwasanaeth am 3pm.

Tabernacl: Parchg Gwyndaf Jones 10.30am.

Y Baran: Ni fydd oedfa.

Capel y Graig: Gwasanaeth am 3pm.

Gellionnen: Service at 11am.

San Pedr: Holy Eucharist 10.30am.

River of Life Church, Alltwen: 5pm.

Mount Elim: Mr M Chalmers, 10.30am, 6pm.