AMMANFORD: Mwyniant Mai, Cyngerdd i ddathlu llwyddiant disgyblion yr Ysgol yn Eisteddfodau Clych a Sir yr Urdd ar dydd Iau, Mai 1 yn Neuadd Fawr yr Ysgol am 7 o'r gloch. Tocynnau ar gael wrth y drws. Oedolion £2, plant a phensiynwyr £1. Elw tuag at Clwb yr Urdd a Cancr y Fron.

TUMBLE: A further Country and Western event has been arranged at Tumble Welfare Hall in aid of Scout Hall Funds. The event features Alan Williams, plus 'Rough Diamond' on Friday, May 2, commencing at 7.30pm for 8pm. Tickets are available from Janet Bradbourne on (01269) 841645 or Gareth Ll. Williams on (01269) 842658.