WATTS Frederick Thomas (Tommy) Dymuna Michael a Helen ddiolch i'w teulu, cymdogion a'u ffrindiau am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu colled sydyn. Diolch yn fawr iawn i Mr. Glan Roberts am arwain y gwasanaeth a'i eiriau caredig. Llawer o ddiolch i Rhodri, Bwtrimawr am ei ofal wrth drefnu'r angladd. Ac yn olaf, diolch am y cyfraniadau tuag at Ymchwil Cancr Cymru. WATTS Frederick Thomas (Tommy) Michael and Helen would like to thank their family, neighbours and friends for all their expressions of sympathy shown to them in their sudden loss. Special thanks to Mr Glan Roberts for conducting the service and for his kind words. Many thanks to Rhodri, Bwtrimawr for his care in organising the funeral arrangements. Finally, thanks for the cotributions to Cancer Research Wales.