Welcome to our new look

We've updated the visual design of our death notices to create a more fitting and lasting place to remember those we have lost.

I'm looking for celebrations
Death Notice

John Edwards

Published on 08/06/2022

EDWARDS John Yn heddychlon ddydd Mawrth, Mai 31ain yn Ysbyty Glangwili, hunodd John G. Edwards o Heol yr Hendre, Capel Hendre, Rhydaman yn 81 oed. Gffyddlon i Audrey, tad cariadus i Jonathan a Marie a thad-cu addfwyn i Abi, Llywelyn a Lili. Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Capel Hendre, ddydd Mercher, Mehefin 15fed am 11:00 y bore. Cleddir ym mynwent y capel. Blodau'r teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at "Eglwys M.C. Capel Hendre" drwy law yr ymgymerwyr Hywel Griffiths a'i Fâb, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.

Sign in to add a tribute