Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Ffordd Gwern Borter Rowen) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

Notice ID: NWA0690678

Notice effective from
4th July 2018 to 3rd August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14M1 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Gwern Borter Rowen) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd) 2018
RHOPDIR RHYBUPD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Gwern Borter Rowen o'i chyffordd gyda Ffordd Nant y Coed i fynedfa Llwyn Onn.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan BT. Bydd y ffordd arall ar gael i drafnidiaeth yn mynd ar hyd Ffordd Gwern Borter troi i'r dde i Ffordd Merchlyn troi i'r dde i Ffordd Rowen a'i dilyn i gyffordd Ffordd Biart a bydd y ffordd wedi'i harwyddo'n briodol.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Gorffennaf 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 4 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod.
Dyddiedig: 4 Gorffennaf 2018
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Ffordd Gwern Borter Rowen) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Ffordd Gwern Borter Rowen from its junction with Nant y Coed Road to the entrance of Llwyn Onn.
The Order is necessary to facilitate works by BT. The alternative route will be up Ffordd Gwern Borter turn right onto Ffordd Merchlyn turn right at Rowen Road follow it to the junction of Biart Road and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 9 July 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 4 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 7 days.
Dated: 4 July 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
¦^^^y Bodlondeb, Conwy

Bodlondeb, Conwy
-.y^^Zs LL32 8DU
^^Zs

LONWY (01492) 574000

(01492) 574000
SSSfSKSSK Cyf/Ref: CCBC-030277/HL

Cyf/Ref: CCBC-030277/HL

Attachments

NWA0690678.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices