Search for more Public Notices in your area
Fenn, Mr D
Licensing

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I GYNNAL YMCHWILIADAU TIR YN NOCIAU CASNEWYDD

Notice ID: NP4247179

Notice effective from
14th June 2018 to 14th July 2018


DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL I GYNNAL YMCHWILIADAU TIR YN NOCIAU CASNEWYDD


Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i gynnal ymchwiliadau tir yn nociau Casnewydd

Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn Llyfrgell Ganolog, Canolfan Brenhinoedd, 4 John Frost Sgwâr, Casnewydd, NP20 1PA

Fel arall, gellir cael copïau o’r cais gan y Tîm Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at . marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: RML1828

Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo i’r ymgeisydd gopi o'r sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir.

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices