Search for more Public Notices in your area
Brecon Beacons National Park Authority
Planning

Brecon Beacons National Park, Planning Notice

Notice ID: HAV2412920

Notice effective from
18th May 2022 to 17th June 2022

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 V The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 Hysbysiad o Ddatblygiad Arfaethedig Notice of Proposed Development

NATIONAL PARK
Town and Country Planning Notice under Article 8(2)(b) Departure from Development Plan:
22/20983/FUL: Change of use of agricultural land as an extension to the residential curtilage (rear garden) (Full Application) at Maesgwyn, Gwynfe Road, Ffairfach, Llandeilo.
Gellir gweld ceisiadau cynllunio ar ein gwefan yn

www.beacons-npa.gov.uk

. Dylid gwneud unrhyw gynrychioliadau ar-lein trwy Mynediad Cyhoeddus neu yn ysgrifenedig at APCBB, Plas-y-Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HP o fewn 21 diwrnod i'r rhybudd hwn. O dan dermau Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, bydd unrhyw sylwadau a dderbynir ar gael i'w archwilio gan aelodau o'r cyhoedd.
Planning Applications are viewable on our website at

www.beacons-npa.gov.uk

Any representations should be made online via Public Access or in writing to BBNPA, Plas-y-Ffynnon, Cambrian Way, Brecon, LD3 7HP within 21 days from the date of this notice. Please note under the terms of the Local Government (Access to Information) Act 1985, any observations received will be available for inspection by members of the public. South Wales Guardian 16/05/2022

Attachments

HAV2412920.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices