Announcements

Mary Relda Edwards

EDWARDS Mary Relda (Garnswllt) Dymuna Ceri ddiolch o galon i bawb arwydd o gydymdeimlad â gafodd o golli un oedd mor annwyl iddo. Hefyd i Richard a Peter o Hywel Griffiths a'i Fab, Bwtrimawr am eu hurddas bob amser.

99 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.