Announcements

Glenys Thomas

THOMAS Glenys Dymuna Billy, Hywel a'r teulu ddiolch yn ddiffuant i holl berthnasau, ffrindiau a chymdogion am eu cydymdeimlad, cefnogaeth a charedigrwydd ar golli Glenys, gwraig a mam annwyl, mam-yng-nghyfraith, mamgu a chwaer gariadus. Diolch am y cardiau a'r blodau derbyniwyd, hefyd y cyfraniadau tuag at y Banc Bwyd, Gwaun Cae Gurwen er cof am Glenys. Diolch i Gareth o Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, Glanaman am ei gefnogaeth a'u wasanaeth teimladwy yn ystod yr amser trist yma. 'Mae'r dagrau wedi llifo Ers i ti ffarwelio a ni Ond melys yw'r atgofion O'n amser gydain gilydd' Billy

55 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.