Acknowledgements

Emma Williams

Thanks/Diolch Thank you very much to my family and friends for the lovely cards, gifts, flowers and birthday messages that I received on my 90th Birthday Hoffen ddiolch yn fawr iawn i teulu a ffrindiau am eich holl cardiau, negeseuon, blodau ac anrhegion hyfryd a derbryniais ar fy mhenblwydd yn 90 oed. Diolch o galon Mefus Y Gelli

158 views

Messages