Acknowledgements

Dewi Jones

DEWI JONES (Cwmgors) Annie Margaret (Nan) a'r teulu ddiolch yn ddiffuant i holl berthnasau, ffrindiau a chymdogion am eu cydymdeimlad, cefnogaeth a charedigrwydd ar golli Dewi, gwr a thad annwyl, tad-yng-nghyfraith, tadcu, hen dadcu a wncwl. Diolch yn fawr iawn i'r Parchedig Ryan Isaac-Thomas am arwain y gwasanaeth yn Treforys, Abertawe. Diolch hefyd am y cyfraniadau tuag at 'Ambiwlans Awyr Cymru', er cof am Dewi. Diolch i Kim o Evan Rees a Hywel Griffiths, Ymgymerwyr, Gwaun-Cae-Gurwen, am eu cefnogaeth a'u gwasanaeth teimladwy gyda'r urddas arferol yn ystod yr amser trist yma. "Mawr yw ei golled" Diolch o galon i chi gyd.

120 views

Messages