Acknowledgements

Peter Lloyd - Jones

LLOYD-JONES Peter Dymuna Janine, Huw, Helen, Dawn a'r teulu ddiolch yn ddiffuant i perthnasau, ffrindiau a chymdogion am eu cydymdeimlad, cefnogaeth a charedigrwydd ar golli un mor annwyl. Diolch am yr holl gardiau, blodau a rhoddion derbynniwyd er cof am Peter, ac i Uned Gofal Dwys, Ysbyty Cyffredinol Glangwili am eu gofal arbennig. Diolch hefyd i'r Parchedig Ryan Isaac-Thomas am ei eiriau caredig ac i Kim a Gareth o Evan Rees a Hywel Griffiths, Ymgymerwyr am eu gwasanaeth teimladwy yn ystod yr amser trist yma.

122 views

Messages