Acknowledgements

Keith Morgan

Morgan Keith (Ystradowen) Mae Vera am ddiolch i bawb oedd yn ffrindiau, teulu a chymdogion ffyddlon i Keith trwy gydol ei fywyd a hefyd sydd wedi bod yn arbennig yn eu cynhesrwydd a chyfeillgarwch yn ystod ei cholled trist. Vera wishes to thank everyone who were loyal friends, family and neighbours to Keith throughout his lifetime and who have been extraordinary in their warmth and friendship to her during her sad loss.

142 views

Messages