Acknowledgements

Delme Williams

DELME WILLIAMS Dymun teulu'r diweddar Delme Williams, Fferm Llety, Garnswllt diolch i perthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth. Diolch arbennig i Staff Ward 5, Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli am eu gofal a'u caredigrwydd tuag at Delme. Diolch diffiant hefyd i Peter a Richard of Griffiths o Bwtrimawr am drefnu'r angladd gyda tynerwch a proffesiynoldeb.

432 views

Messages