Acknowledgements

Ian Jones Williams

WILLIAMS Ian Jones Dymuna Anthea, Dylan, Abigail, Gemma a'r teulu ddiolch yn ddiffuant i holl berthnasau, ffrindiau a chymdogion am eu mynegiad o gydymdeimlad, cefnogaeth a charedigrwydd ar golli un mor annwyl. Diolch am yr holl gardiau, blodau ag arian a roddwyd yn hael ar gyfer "Intensive Therapy Unit" Ysbyty Treforys. Diolch i'r Ficer Canon Suzy Bale a Canon John Gravell am eu geiriau caredig. Hefyd diolch i Richard a phawb o Gwmni Griffiths Bwtrimawr am eu cefnogaeth a'u gwasanaeth teimladwy gyda'r urddas arferol yn ystod y cyfnod trist yma.

533 views

Messages