Acknowledgements

Hannah Jane Rees

REES Hannah Jane (Jennie) Dymuna John, Susan a'r teulu ddiolch yn ddiffuant i holl berthnasau, ffrindiau a chymdogion am eu mynegiad o gydymdeimlad, cefnogaeth a charedigrwydd ar golli un mor annwyl. Diolch am yr holl gardiau, blodau ag arian a roddwyd yn hael ar gyfer 'Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman'. Diolch yn fawr i'r Parchedig Ryan Isaac-Thomas am ei wasanaeth a'i eiriau o gysur ac hefyd i'r Ficer Adrian Teale am ei eiriau caredig. Diolch i bawb yng Nghanolfan y Mynydd Du, Brynaman a fu wrthi yn darparu lluniaeth wedi'r angladd. Hefyd, diolch i Richard a phawb o Gwmni Griffiths Bwtrimawr am eu cefnogaeth a'u gwasanaeth teimladwy gyda'r urddas arferol yn ystod y cyfnod. REES Hannah Jane (Jennie) John, Susan and family wish to sincerely thank relatives, friends and neighbours for their kind expressions of sympathy following the sad loss of a loved one. Thank you for all the cards, flowers and kind donations to the 'Amman Valley Hospital League of Friends'. Thank you to everyone at the Black Mountain Centre, Brynamman who helped with the food following the funeral. Grateful thanks to Revd. Ryan Isaac-Thomas and Vicar Adrian Teale for their comforting and kind words during the service. Also, thank you to Richard and all at Bwtrimawr Funeral Directors for their support, understanding and dignity during this sad time.

513 views

Messages