Acknowledgements

Ian Cerith Thomas

IAN CERITH THOMAS Dymuna'r teulu cyfan ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth ddiweddar o golli un mor annwyl. Diolch o waelod calon i bawb a gefnogodd y teulu yn emosiynol ac yn ymarferol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bu'r gefnogaeth yn gysur ac yn nerth i'r teulu. Ian's family would like to thank everyone for their kind expressions of sympathy during their recent bereavement. This support has been a great comfort and strength to the family.

841 views

Messages