Acknowledgements

Hall Thomas John

THOMAS JOHN HALL Dymuna Meinir, Helen ac Iwan ddiolch i deulu, ffrindiau a chymdogion am ei cydymdeimlad a chefnogaeth yn ei profedigaeth trist o colli John. Gwr, tad a tadcu annwyl. Diolch am y cardiau, blodau, am bresenoldep yn yr angladd ac am y cyfriniadau tuag at y "Circulation Foundation" Ymchwil at Aneurism, Stroke a Clefyd y Galon. Hefyd diolchwn i'r Parch Ryan Isaac-Thomas ac i gwmni Bwtri Mawr am wasanaeth a threfniadau urddasol, caredig a pharchus. Diolch yn fawr.

316 views

Messages