Acknowledgements

Anne Louise Cunnah (Nee Mount)

CUNNAH Anne Louise (Mount gynt) Yn dawel ar Ionawr 6ed,yn ysbyty Perth, Awstralia bu farw Anne, gynt o Saron, Rhydaman. Gwraig gariadus John, mam dyner Aled ac Osian, mam yng ngyfraith i Rell, mamgu addfwyn, chwaer anwylaf David a Jayne a modryb annwyl. Dymuna'r teulu ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a dderbniwyd yn ystod eu profedigaeth. 'FFYDD A CHARIAD TRAGWYDDOL'

301 views

Messages