Acknowledgements

Megan Griffiths

GRIFFITHS Megan Dymuna Rhian ddiolch i'r teulu, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad yn ei phrofedigaeth. Hefyd diolch am y blodau, cardiau a rhoddion a dderbyniwyd tuag at "The Peony Breast Care Unit", Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli. Diolch yn arbennig i'r Parchedig Ryan Thomas, Kim o Evan Rees a Chwmni Griffiths Bwtrimawr am eu gwasanaeth a phob cymorth yn ystod yr adeg hwn. Diolch yn fawr.

313 views

Messages