Acknowledgements

Dyfri Thomas

DYFRI THOMAS Hoffai Meriel a Cathryn diolch o galon i bawb am eu cyfraniad i Action Against Hearing Cymru, er cof am Dyfri, gwr a thad annwyl. ''Mawr yw ei golled'' Meriel and Cathryn would like to thank everyone for their donations towards Action Against Hearing Wales, in memory of a loving husband and father, Dyfri.

428 views

Messages