Acknowledgements

Muriel Mary Jones

Mrs. Muriel Mary Jones S.R.N. Maeres Llanelli 1985 Mae Jacqueline, Michael a theulu yn dymuno mynegi eu diolch yn galonogol i berthnasau, ffrindiau, gofalwyr cymunedol a chymdogion am eu teyrngedau blodau, negeseuon caredig o gydymdeimlad a chefnogaeth yn ystod colli mam, mamgu a hen mamgu annwyl. Diolch yn fawr iawn i Mrs. Jean Voyle Williams am ei gwasanaeth cynnes a chysurus, Mr. Walford Morris organydd, hefyd i aelodau Capel Caersalem am eu cymorth. Diolch i Richard, Keith, Rhys a'r staff o Hywel Griffiths a'i Feibion, Bwtrimawr am ei ddealltwriaeth a'i eiriau cyfforddus ac yn olaf diolch yn fawr am yr holl rhoddion caredig i Dy Hafan cyfanswm £420. Mrs. Muriel Mary Jones S.R.N. Llanelli Mayoress 1985 Jacqueline, Michael and family wish to express their heartfelt thanks to relatives, friends, community carers and neighbours for their floral tributes, kind messages of sympathy and support during the loss of a dear mother, grandmother and great-grandmother. Many thanks to Mrs Jean Voyle Williams for her warm and comforting service, Mr. Walford Morris organist, also to the members of Caersalem Chapel for their help. A special thanks to Richard, Keith, Rhys and staff of Hywel Griffiths & Sons, Bwtrimawr, for their understanding and comforting words, finally many thanks for all the kind donations of £420 for 'Ty Hafan'.

560 views

Messages