Exams

C Jones

CERITH RHYS JONES Llongyfarchiadau ar dy ganlyniadau Safon Uwch (2A,1B a'r Bac), a phob lwc yn astudio Gwleidyddiaeth a'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Cariad oddiwrth Mam a Dad, Mamgu ac Elisa, Coco, Gu a Wayne, a Karianne, Patrick a Millie. xxx

1260 views

Messages