Announcements

Mair Leach

Mair Leach Cofion annwyl am Mair, Fforest Lodge, Llanedi. Hunodd Chwefror 13, 2014. Methu credu bod wyth mlynedd bron mynd heibio ers dy golli di. Dyw bywyd na'r cartref ddim yr un peth mwyach Byddai'r byd yn Nefoedd o dy gael yn Byth mewn cof Dy Ray Melys atgofion, hiraeth tawel.

226 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.