In Memoriam

Tommy Davies

Tommy Davies

Tommy Davies I gofio'n dyner am gtad a thadcu cariadus sef Tommy, o Clos-yr-Hendre, Capel Hendre, a hunodd Gorffennaf 10fed, 2015 Byth mewn cof, eu wraig Dorothy, Brian, Sharon, Martin, Steffan a Rhodri 'Yn dawel hiraethwn, gyda chariad y cofiwn' x x x

350 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message