In Memoriam

Elizabeth Betty Davies

Elizabeth Betty Davies

ELIZABETH (BETTY) DAVIES Er cof am mam annwyl a hunodd Tachwedd 8ed 2005 Yn dawel meddyliwm amdanoch. Fe garem eich gweld lawer pryd Ond diolch fod gennym atgofion. Mwy gwerthfawr na dim yn y byd Atgofion cynnes Wynne, Marian a Hugh

294 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message