Announcements

Marielyn Davies

DAVIES Marielyn Yn dawel ar Ddydd Iau, Mehefin 16eg yng Nghartref Plas y Dderwen, Caerfyrddin hunodd Marielyn o Heol Pontarddulais, Tycroes, Rhydaman. Priod annwyl y diweddar Elwyn a mam gariadus Calvin. Angladd ar Ddydd Mawrth, Gorffennaf 5ed, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 12.00 canol dydd. Dim blodau yn ei dymuniad. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, Betws, Rhydaman. Ff01269 593637.

500 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.