Announcements

Aerona Jones

JONES Aerona Yn sydyn ar Ddydd Mawrth, Mehefin 21ain yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman, Aerona o Nantlais, Heol Llandybie, Rhydaman. Chwaer annwyl y diweddar Wynne a modryb hoffus a chariadus. Colled fawr i'w theulu oll. Angladd ar Ddydd Llun, Gorffennaf 11eg, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Gorffwys Bwtrimawr, Betws am 10.45 y bore ac i ddilyn yn Amlosgfa Llanelli erbyn 12.00 canol dydd. Blodau'r teulu'n unig. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, Betws, Rhydaman. FF01269 593637

603 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.