Announcements

G.m.j Evans

EVANS G.M.J. Be farw yn dawel yng Nghartref Caeglas, Ffairfach, Llandeilo, ddydd Gwener 15fed Ebrill 2022, yn 98 mlwydd oed. Griff, gynt o Frynaman, priod annwyl a thad y diweddar Nancy ac Adrian ac ewythr gofalgar i'w deulu. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli ar dydd Llun, 9fed o Fai am 2.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Parkinson's drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

455 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.