Announcements

Talfan Jones

JONES Talfan Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Mawrth 29ain yn Ysbyty Singleton, Abertawe Talfan o Heol y Glyn, Brynaman. Priod hoff Kim, tad annwyl Osian, Dafydd a Caron, tad-yng-nghyfraith parchus Jenna, Carys a Sian, dadcu cariadus Logan, Olivia, Cariad, Cadan, Daisy a Telyn a brawd ffyddlon Lynora a Rita. Angladd ar Ddydd Mawrth, Ebrill 19eg. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 1.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at TOlwen drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE

814 views

  • jonesbach

    Mor drist I glywed y newyddion. Wedi nabod Talfan ers fy ieuenctid. Wedi chwarae llawer o gemau rygbi gyda'n gilydd I Frynaman. Meddwl amdano ti Kim yn dy golled.
    Reply Report

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.