Announcements

Glenys Thomas

THOMAS Glenys Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Mawrth 8fed yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, Glenys o Heol Ysgol Newydd, Garnant. Cariad annwyl Billy, mam gariadus Hywel, mam-yng-nghyfraith barchus Hannah a Katie, mamgu ffyddlon Jessica, Lowri, Libby a Charlie a chwaer dyner Gwennie, Vivian a'r ddiweddar Jennie. Angladd ar Ddydd Mawrth, Mawrth 22ain. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 11.00 y bore. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Banc Bwyd, Gwaun Cae Gurwen' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

701 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.