Announcements

Myrddin (Mbe) John

JOHN M.B.E Myrddin Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ar ddydd Mercher Rhagfyr 22 2021, fe hunodd Myrddin, Pennant, Blaenau. Priod ffyddlon Sheila, tad arbennig Delyth a Paul, dadcu hoffus Lowri a Richard, Aled, Penri a Catrin, dau dadcu tyner a balch Lili Gwen a Nel, brawd gofalgar Delfrig a brawd-yng- nghyfraith Ann a Margaret. Angladd ddydd Mawrth Ionawr 11 2022. Gwasanaeth yn Amlosgfa Llanelli am 11.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig rhoddion er cof am Myrddin os dymunir i Pwillgor Apel y Cancr Penygroes, trwy law D. Wynne Evans a'i Feibion Cyf. 101, Heol Penygroes Rhydamman. 01269/850405

936 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.