Announcements

Margaret Kathleen Thomas

THOMAS Margaret Kathleen Yn dawel ar Ddydd Sul, Rhagfyr 19eg yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, Margaret o Heol Cwmaman, Garnant. Hoff briod John, mam annwyl Alun, mam-yng-nghyfraith barchus Janet, mamgu gariadus Daniel, Ffion a Joshua, chwaer ffyddlon Doris, Decima, John ac Aneurin. Angladd ar Ddydd Mercher, Ionawr 5ed. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethel Newydd am 11.00 y bore. Cleddir ei gweddillion ym Mynwent Hen Fethel. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ymchwil Cancr drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

726 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.