Death Notices & Obituaries

Ray Donovan

DONOVAN Ray Yn dawel ar ddydd Llun, Tachwedd 8fed yng Nghartref Gwernllwyn, Cross Hands, Llanelli, Ray o Woodfield Road, Llandybie, Rhydaman. Priod hoff y diweddar Gwynfor, mam gariadus Keith, mam-yng-nghyraith barchus Jenny, mamgu annwyl Philip a Helen a hen-famgu dyner Arlo, Elowen ac Alys. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli ar ddydd Gwener, Rhagfyr 3ydd am 2.00 y prynhawn. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at Ambiwlans Awyr Cymru drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE.

305 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message