Death Notices & Obituaries

Beryl Fletcher

FLETCHER Beryl Yn ddisymwyth yn Ysbyty Tywysog Phillip ar ddydd Iau Tachwedd 11 2021, Beryl o Woodfield Road, Llandybie. Priod annwyl y diweddar Eric, mam gariadus Susan, mam-yn-nghyfraith barchus Charles, a mam-gu annwyl Rhys. Angladd ddydd Gwener Tachwedd 26 2021. Gwasanaeth teuluol yn ei chartref, cyhoeddus yn Eglwys Santes Tybie, Llandybie am 1.00. or gloch. Blodau'r teulu yn unig rhoddion os dymunir i Llandybie Friends of Tenovus trwy law D. Wynne Evans a'i Feibion Cyf. 101, Heol Penygroes Rhydamman. 01269/850405

312 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message