Death Notices & Obituaries

Wynne Davies

DAVIES Wynne Yn dawel ar Ddydd Gwener, 17fed o Fedi, a'i theulu o'i hamgylch, Wynne o Glos Afallon, Gwaun Cae Gurwen. Priod hoff Eric, mam annwyl Nia a Richard, Sara a Glenn, Mamgu gariadus Gethin, Elen a Charlie. Angladd ar Ddydd Mawrth, 5ed o Hydref. Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 2.00 y prynhawn. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Me, Myself and I' drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD.

826 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message