Death Notices & Obituaries

William Daniel Matthews

William Daniel Matthews

MATTHEWS Dan (William Daniel Matthews) (Tai Gwernego) Yn ddisymwth, ond yn dawel ar hir gystudd ar ddydd Mercher, Gorffennaf 14eg, hunodd Dan yn 85 mwlydd oed, gyda'i deulu agos o'i amgylch. Gtawel a gallu arbennig - gariadus a ffyddlon Indeg am bron trigain mlynedd, tad annwyl Meryl a thadcu addfwyn Mari. Mab y diweddar Meredydd ac Eira Matthews oedd, brawd David a Margaret, brawd yng nghyfraith Audrey a John a chefnder agos Marie. Fydd yna wasanaeth byr o flaen i'r tcartrefol i ffrindiau a chymdogion am 1.00 y prynhawn. Fydd y cynhebrwng yn gadael ei gartref, 50 Heol Ceirios, Llandybie am 1.15 y prynhawn ar Ddydd Mawrth, Awst 3ydd, ac oddi yno am wasanaeth i'r teulu yn unig yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu'n unig, derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Capel y Bedyddwyr, Saron, Rhydaman, trwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE. Disglwch o amgylch i weld ei waith. Mae ei golled yn fawr i'w deulu a'i ffrindiau

201 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message