Death Notices & Obituaries

Hilary (Harries Y Baker) Smith

SMITH Hilary (Harries y Baker) Yn dawel yn Ysbyty Treforys ar Ddydd Sul, Mai 23ain, hunodd Hilary o Yr Hafod, Saron, Rhydaman (gynt o Gwaun Cae Gurwen). Gwraig gariadus Graham, mam dyner Nicola a Richard, mamgu arbennig Ioan, Elin a Leo, chwaer annwyl Bethan a'r diweddar Mel a Christopher, chwaer-yng-nghyfraith a mam-yng-nghyfraith hoffus iawn. Cynhelir yr angladd ar Ddydd Iau, Mehefin 3ydd. Fydd y cynhebrwng yn gadael ei chartref am 11.45 y bore am wasanaeth teuluol preifat, ac oddi yno am wasanaeth a chladdedigaeth ym Mynwent yr Hen Garmel, Gwaun Cae Gurwen. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Barnardo's drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman, SA18 1PD.

557 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message