Death Notices & Obituaries

John Hywel Wilkins

WILKINS John Hywel Yn dawel ar ddydd Llun, Mai 17eg yn Ysbyty Dyffryn Aman, Hywel o Heol Wernddu, Rhydaman. Priod hoff a ffrind gorau Margaret, tad cariadus Rosemary a'r diweddar Berian ac Ann, tad yng nghyfraith parchus Beverley, Lyn a Stephen, tadcu tyner Lowri, Emma, Elin, Carys, Eleri a'u partneriaid, hen dadcu addfwyn Ifan, Guto, Alys, Gwilym a Martha. Gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli ar ddydd Gwener, Mai 28ain. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

665 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message