Death Notices & Obituaries

Eirwyn Thomas

THOMAS Eirwyn Yn dawel ar ddydd Mawrth, Ebrill 20 yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, hunodd Eirwyn o Heol y Betws, Betws, Rhydaman. Priod hoff y ddiweddar Ann, tad annwyl Huw, Rhian, Beth a Mallt, tad yng nghyfraith parchus, tadcu a hen-dadcu cariadus. Angladd ar ddydd Gwener, Mai 7. Fydd y cynhebrwng yn gadael Capel Gorffwys Bwtrimawr y Betws am 1.00 y.p. ac yn teithio heibio i Orsaf Dân Rhydaman i Gartref Preswyl Glanmarlais erbyn 1.20 y.p. ac oddi yno i Amlosgfa Llanelli am wasanaeth preifat. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Dementia UK' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE. Peacefully on Tuesday, April 20 at Prince Philip Hospital, Llanelli, Eirwyn of Betws Road, Betws, Ammanford. Beloved husband of the late Ann, loving father of Huw, Rhian, Beth and Mallt, a respected father-in-law and a much loved grandfather and great-grandfather. Funeral on Friday, May 7. The cortege will be leaving the Chapel of Rest, Bwtrimawr, Betws at 1.00pm to travel past Ammanford Fire Station to Glanmarlais Care Home for 1.20pm and from there to Llanelli Crematorium for a private service. No flowers please. Donations in lieu, if so desired, to 'Dementia UK' kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford. SA18 2HE.

384 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message