Death Notices & Obituaries

Linden Evans

EVANS Linden Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Ebrill 13eg yn Ysbyty Llanelli, Linden o Heol Tirycoed, Glanaman. Priod hoff Yolanda, tad annwyl Elanwy a'i chymar Matthew, brawd cariadus Jan, brawd yng nghyfraith parchus Alan a mab tyner y diweddar Marian a Cis. Angladd ar Ddydd Mercher, Ebrill 28ain, fydd y cynhebrwng yn gadael ei gartref am 10.15 y bore am wasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

766 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message