Death Notices & Obituaries

Jenny Phillips

PHILLIPS Jenny (Smith gynt) Yn dawel ar Ddydd Mercher, Mawrth 24ain yn ei chartref, Jenny o Heol Cwmaman, Garnant. Priod hoff y diweddar John Hubert, mam annwyl Siân, mamgu gariadus Harri ac Angharad a modryb ffyddlon. Angladd ar Ddydd Mercher, Ebrill 7fed, fydd y cynhebrwng yn gadael ei chartref am 11.15 y bore am wasanaeth ym Mynwent yr Hen Fethel, Glanaman am 11.30 y bore. Blodau'r teulu'n unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at 'West Wales Poundies' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ

638 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

Add your message