Death Notices & Obituaries

Elizabeth Ray (Ray) Williams

WILLIAMS Elizabeth Ray (Ray) Yn dawel ar Ddydd Llun, Mawrth 15fed yn ei chartref, Ray o Heol Folland, Garnant. Priod hoff y diweddar John, mam annwyl Clive a Keith, mam yng nghyfraith barchus Wendy a Gail, mamgu gariadus Sarah, Laura, Ryan, Craig ac Emily, hen famgu ffyddlon Gwenno, Ifan, Gruff, Iestyn, Cerys, Kobi a Mollie, chwaer y diweddar Gwenda a Meirion, chwaer-yng-nghyfraith a modryb hoffus. Angladd ar Ddydd Mercher, Mawrth 31ain, fydd yr angladd yn gadael ei chartref am 10.15 y bore am wasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Swansea Bay Health Charity Dandanino Ward' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmamman, Glanamman, Rhydamman SA18 1DJ.

491 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message