Death Notices & Obituaries

Gareth Wyn Owen

OWEN Gareth Wyn Yn dawel ar Ddydd Sul, Chwefror 14eg yn ei gartref, Gareth o Heol Pontaman, Rhydaman. Priod hoff Delyth, tad cariadus a serchus Heulwen a Geraint, tad yng nghyfraith hoffus Gareth a Lynne, dadcu ffyddlon Angharad a'i gHuw, Owen a Rhys, hen-dadcu arbennig Nansi a brawd annwyl Siân a'i gMalcolm, ac Eleanor. Athro a mentor cydwybodol a oedd yn mwynhau gwydryn o Merlot wrth ddarllen am y rygbi yn y 'Western Mail' a chynllunio ei beinhad dyfrlliw nodedig nesaf. Cyfaill ffyddlon i nifer. Angladd ar Ddydd Gwener, Mawrth 5ed, fydd y cynhebrwng yn gadael ei gartref am 2.30 y prnhawn am wasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu yn unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Childline drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

264 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message