Death Notices & Obituaries

Janet Mary Youde Davies

DAVIES Janet Mary Youde Yn dawel ar ddydd Gwener, Ionawr 15fed yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, ar cystydd hir, Janet o TDyffryn, Rhodfa Frank, Rhydaman. Priod hoff Paul, mam gariadus Matthew, mam yng ngyfraith barchus Gill, chwaer annwyl y diweddar Christopher a modryb Patrick. Angladd ar ddydd Mercher, Chwefror 10fed, gwasanaeth a chladdedigaeth preifat ym mynwent Oystermouth, Mwmbwls. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at ' MS Society' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE. 'Nos da cariad'

559 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message