Death Notices & Obituaries

Patricia Eiddwen Francis

FRANCIS Patricia Eiddwen Yn dawel ar Ddydd Llun, Ionawr 4ydd yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, Eiddwen o Heol Cwmgarw, Brynaman. Priod hoff Derek, mam annwyl Delyth a Gareth, mam yng nghyfraith barchus Andy a mamgu gariadus Rhydian a Madlen. Gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Iau, Ionawr 28ain. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ambiwlans Awyr Cymru drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angalddau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

318 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • __newsquest__I M Francissays...

    My deepest condolences go out to Derek and the whole Francis family in Brynaman from the United States. Eiddwen will be sorely missed! She was an avid family historian, and I will always remember her kindness in providing me a myriad of historical documents. Er cof annwyl! I M Francis
Add your message