Death Notices & Obituaries

Lynne Davies

DAVIES LYNNE Hunodd Lynne yn dawel yn, Clos Ty Clyd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, fore Sul, yr 8fed o Dachwedd yn 87 oed. Priod cariadus Marian, tad annwyl Emyr a Nia, tad-cu direidus Mirain, Dafydd, Saran a Cadi-Gwen a thad yng nghyfraith hoffus Awen a Rob. Yn wreiddiol o Llety Emlyn, Penygroes, lle bu'n gwasanaethu ei gymuned fel Cynghorydd Plaid Cymru ac yn Ddarlithydd yng ngholeg Celf Caerfyrddin. Cynhelir gwasanaeth teuluol fore Iau, Tachwedd 19eg, ac yna nifer cyfyngedig (oherwydd covid) am 1.00yp ym mynwent Eglwys Llandybie dan ofal Y Parchedig Evan Morgan. Derbynnir rhoddion i Blaid Cymru, os dymunir, er cof am Lynne drwy law D Wynne Evans a'i Feibion, Gwynan, 101, Heol Penygores, Blaenau, Rhydaman, SA18 3BZ Ff01269 850405 Lynne past away peacefully at home on Sunday, 8th of November, 2020 at, Clos Ty Clyd, Whitchurch, Cardiff. Devoted husband of Marian, loving father of Emyr and Nia and adored tad-cu of Mirain, Dafydd, Saran and Cadi-Gwen. Originally from Llety Emlyn, Penygroes where he served his beloved community as Plaid Cymru Councillor and as a Lecturer at Carmarthen School of Art. Private family service will be held in Cardiff, followed by a service at Llandybie Parish Church cemetery, with restricted numbers, (due to the current covid circumstances) Thursday, November 19th at 1.00pm led by the Rev. Evan Morgan. Donations, if desired, in memory of Lynne to Plaid Cymru kindly received by D Wynne Evans and Sons, Gwynan, 101, Heol Penygores, Blaenau, Ammanford, SA18 3BZ. Phone 01269 850405

300 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message